Gửi tới các lập trình viên của Adblock và các phần mềm Antivirus

VI | EN

Không cần phải chặn CachedMine.com hoặc bất kỳ script nào được lưu trữ trên tên miền này.

CachedMine.com cung cấp một công cụ khai thác Monero có thể được nhúng vào các trang web khác. Công cụ khai thác này sẽ chỉ chạy sau khi có quyết định tham gia từ người dùng. Công cụ khai thác sẽ không chạy khi không có sự đồng ý của người dùng.

Chúng tôi đã triển khai Token an toàn để thực thi quyền chọn này trên các máy chủ của mình. Nó không thể bị bypass bằng bất kỳ thứ nào và chúng tôi cam kết rằng nó sẽ giữ nguyên như vậy. Token quyền chọn tham gia chỉ tồn tại trong phiên trình duyệt hiện thời lúc đó (tối đa 24 giờ) và tên miền hiện tại. Người dùng sẽ cần phải chọn lại trong phiên tiếp theo hoặc trên một tên miền khác.

Token chọn tham gia được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và không thể bị thay đổi bởi chủ sở hữu trang web. Không có cách nào chủ sở hữu trang web có thể bắt đầu khai thác mà người dùng không biết.

Nhấn vào đây để xem Popup lựa chọn trông như thế nào: [bắt đầu đào].

Giải thích chi tiết về popup lựa chọn có trong tài liệu của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng khai thác dựa trên trình duyệt có thể là một sự thay thế khả thi cho các quảng cáo râm ran và gây phiền nhiễu nếu được sử dụng một cách trung thực và được sự đồng ý của người dùng. Chúng tôi mong được các nhà cung cấp Adblock và Antivirus hỗ trợ chúng tôi.

Xin hãy giúp chúng tôi tạo một trang web tốt hơn.

Chào thân ái và quyết thắng,
MaxMines